Flak – Navigasjon, fritid og fiske

Maritim.no – Båtutstyr

Telmo – Salg av båtustyr, motordeler og spesialprodukter til industrien

Mercury – Leverer de mest pålitelige og intuitive fremdriftsløsningene

Garmin – Marine Technology

Sleipner – Baugpropeller og hydralikk styring

Engbo – Ankervinsjer

Fischemarine – Utenbordsmotorar og båtar

Univa – Vetus motorer og båtustyr

Reflex – Oljeovner