Slipp

Sublift 12

Sublift 12 handterer båtar med ein maks vekt på 12 tonn og bredde opp til 4,4 meter.
Seilbåtar og motorbåtar flyttast enkelt frå sjø til vugge eller bukker.
Båtane blir håndtert med høg sikkerhet.
Ramma er en åpen U-type slik at det er lett å sette båten på plass uten ekstra støtter.

Båtar kan takast opp fortløpande.
Dersom ein skal ha båten opp i hus må ein avtala tidspunkt på førehand.

Prisar:

Slipping:
Motorbåtar 90,- kr pr. fot

Seilbåtar 110,- kr pr.  fot